แบบประเมินและประกาศนียบัตร

 

ทำแบบประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตร

 

  ขั้นตอนการทำแบบประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตร

1. คลิกปุ่ม “ทำแบบประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตร” หน้าต่างจะแสดงแบบประเมินผลของงานประชุมฯ

2. ทำแบบประเมินโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ส่ง” หรือ “SUBMIT”

3. หลังจากทำแบบประเมินเสร็จสิ้น หน้าต่างจะแสดง “LINK” คลิกเพื่อเข้ารับประกาศนียบัตร (E-Certificate)

 

ทำแบบประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตร