กำหนดการ

  กำหนดการลงทะเบียน ส่งบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์

วันที่ กิจกรรม
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ
1 กันยายน – 14 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2561 ลงทะเบียนราคาพิเศษ (Early Bird) สำหรับผู้เข้าร่วมงาน
1 – 30 พฤศจิกายน 2561 ลงทะเบียนราคาพิเศษ (Early Bird) สำหรับผู้นำเสนอผลงาน
1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2561 กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ปรับแก้แล้ว
13 – 14 ธันวาคม 2561 งานประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference

 

  กำหนดการในวันจัดงานประชุม ฯ

schedule-nov-19-2018