สถานที่จัด

แผนที่

  Conference Hall – ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (The 60th anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center)

 

แผนผัง Conference Hall

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

PSU Edu 13 เช้า

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

Update 13 ช่วงบ่าย

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

PSU Edu 14